Ormetunge

Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) er en liten bregneplante, ofte ikke mer enn 6-10 cm høy. Den er en regionalt sjelden art som trives i fuktige, kalkrike enger. På Karmøy er den bare kjent fra Sandvesanden og Hemnes-Sandhåland.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *