Prestekrage

Prestekrage er en art som trives i gamle, ugjødslede enger. Den er en såkalt arkeofytt, dvs. en kulturspredt art kommet inn tidlig med jordbrukskulturen. I dag er den fullt ut naturalisert.

I sanddyneområdene omkring Åkrasanden finnes også en annen prestekrage, nemlig kjempekrage. Forekomstene av den er rester av hageutkast, et fremmedelement som ikke har noe i sanddyneområdene å gjøre.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *