Saftstjerneblom

Dette ser da ut som en vanlig “ugrasarve”, gjør det ikke? Det er noe helt annet, nemlig den sjeldne arten saftstjerneblom, varianten strandstjerneblom (Stellaria crassifolia var. brevifolia). Den vokser ved bekkeutløp der det er litt brakkvann (blanding av sjøvann og ferskvann fra bekken).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *