Saftstjerneblom

Det er to varianter av saftstjerneblom i Norge, dette er varianten strandstjerneblom (Stellaria crassifolia var. brevifolia), som vokser i strandenger og brakkvannspåvirkede steder. Et typisk trekk er at stenglene ofte er enblomstrete (som på bildet).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *