Sandhålandsanden

Sandhåland er en gammel gård, og inntil 1700-tallet lå det et lite klyngetun med to bruk nede til venstre i bildet. Omfattende sandflukt gjorde at husa ble flyttet til Høge Håland, der de ligger i dag. Siden har det skjedd flere jordskifter på gården, og husene til de enkelte bruk ligger i dag spredt, ikke samlet i et klyngetun som før. Sandstranda har alltid vært viktig for brukene på Sandhåland, ikke minst fordi de har hadde tilgang på en svært viktig ressurs: tare. Taren brukte de som gjødsel i åkeren, og det gjorde at åkrene produserte mer enn vanlig. Åkrene nærmest sanden var så viktige for brukerne at de har overlevd alle jordskiftene som har vært på gården. Bøndene nektet å bytte de gode åkerteigene som de selv og forfedrene deres hadde opparbeidet gjennom generasjoner. Denne delen av gården, sentralt i bildet, er i liten grad påvirket av de omfattende og radikale skiftene av jord som skjedde i forbindelse med de mange jordskiftene som har vært her.

Sandhåland har en svært interessant historie som er beskrevet i en bok om nordiske landskap. Boka er på engelsk og utgitt på University og Minnesota Press i USA. Den er redigert av Michael Jones og Kenneth Olwig, med tittelen Nordic Landscapes. I et omfattende kapittel i boka har jeg skrevet om Sandhålands historie. Så vidt jeg husker, har jeg gitt Karmøy folkebibliotek et særtrykk av bokkapitlet. Hvis noen er interessert, er det bare å ta kontakt med meg, så kan jeg sende en pdf.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *