Sølvmelde

Sølvmelde er en sjelden art som i Norge bare finnes noen få steder langs kysten nord til Karmøy. Forekomstene på Åkrasanden er de nordligste i verden. Arten ble første gang funnet sør for Åkrasanden i 1954, og den har siden hatt fast tilhold. Den er ettårig, og overvintrer som frø i sanden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *