Strandkveke

Strandkveke er en karakterart i fordynene. På Stavasanden er er arten tallrik. Den har en viktig funksjon som sandfanger, og om den får være i fred, retter den opp erosjonsskadene som folk ustanselig skaper.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *