Strandreddik

Strandreddik, underarten nordsjøreddik (Cakile maritima ssp. integrifolia) er vanlig i tangvollsonen på forstrendene. Den lever av plantenæringsstoffer som frigjøres når tang og tare brytes ned.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *