Strandskolm

Strandskolm (Lathyrus japonicus) er en såkalt sirkumboreal art, dvs. en art som vokser rundt nordkalotten. Artsepitetet japonicus forteller at den først ble beskrevet fra Japan, men den vokser altså også på Karmøy, hvor den er knyttet til sandynene. Her har den en viktig funksjon i økosystemet. Som andre erteplanter lever den i symbiose med primitive bakterier som er i stand til å ta opp nitrogen fra luft, og omdanne dette til nitrogenformer som andre planter kan ta opp. Nitrogen er et stoff som alle planter trenger, men som nesten ingen får tak i selv om det er mye av det i lufta. Strandskolm hjelper de andre plantene i sanddynene med å få tak i dette livsnødvendige stoffet. Flott er den også!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *