Tangmelde

Tangmelde er tallrik på strender der tang og tare som naturlig akkumuleres får ligge. Den er en nitrofil art, dvs. en art som liker nitrogen, og den vokser derfor i tangvollene. Når tang og tare brytes ned, blir det frigjort nitrogen og fosfor (som er de viktigste plantenæringsstoffene) i jorda som tangmelde tar opp og utnytter. I tangvollene er det også mange tanglopper og andre smådyr som er mat for trekkfuglene. Noen av dem spiser også frø av tangmelde.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *