Trådtjørnaks

Trådtjørnaks (Stuckenia filiformis) lever permanent nedsenket i vann. Den har en forkjærlighet for svakt brakkvann, og derfor er den på kysten ofte å finne i små dammer nær sjøen som får tilført salt med saltdriv fra sjøen. Den finnes også i innlandet over store deler av landet. På Karmøy er den sjelden, bare kjent fra tre steder, alle på Vest-Karmøy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *