Unikt kulturlandskap

Landskapet på Nedre Liknes er både naturlandskap og kulturlandskap, med elementer av begge vevd inn i hverandre på en helhetlig og flott måte. Sandstrendene og sandjorda er et viktig grunnlag for det hele, både i åkerlappene og i beitearealene. Husdyr og folk har tatt landet i bruk og utnyttet det i tråd med lokale og regionale skikker og sedvaner, slik at det er blitt til et unikt kulturlandskap.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *