Engmynte

Engmynte (Mentha x gracilis) er blitt en svært sjelden plante her i landet, og det er få, om noen funn i det hele tatt utenom Karmøy i etterkrigstida. På Karmøy er den kjent fra flere steder, bl.a. i Kvalvik, og det kan se ut som om Karmøy utgjør artens hovedområde i Norge i dag. I Karmøys flora er det gjort rede for hva som kjennetegner denne arten, og hva som skiller den fra andre, nærstående arter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *