Vikrasanden

Vikrasanden heter dette området, men hvor er sanden? Den ligger skjult under takrørskogen som vokste fram i området da veifyllingen ble bygget i sin tid. Fyllingen hindrer effektiv utskifting av vannmassene. Den er et eksempel på et gammeldags og miljøskadelig tiltak. En mer miljøvennlig måte å få vei til Skårnes på, ville vært å lage en bro. I dette tilfellet var det kanskje også et poeng å bli kvitt steinen, og da var naturen et passelig sted å dumpe den, igjen. Naturen hadde tydeligvis ingen som talte sin sak den gangen. Framveksten av takrør skyldes altså menneskelige inngrep, og det bidro til å fortrenge orkideer og andre sjeldne planter.

2 Comments

  1. Lars Inge Haga

    Hei. En liten korreksjon. Fyllingen som sperrer av Vikrasanden ble lagt som tilførselvei da første del av moloen ble laget meget tidlig på 60-tallet (Statens Havnevesen). Stakkars Skårnesheimen må ikke få skylda. Men det er synd på Vikrasanden som forsvant. Vi hadde faktisk en på sørsida av havna også, som ble kalt “moljesanden” (molje = molo).
    Ellers holdt du et kjempeinteressant foredrag på Sandhåland på tirsdag! (Det var jeg som snakket med deg om bredden på teigene på Medhaug).

    • Lundberg

      Takk for kommentaren, Lars Inge. Jeg mente ikke å skylde på Skårnesheimen, jeg er først og fremst opptatt av effekten av den gammeldagse fyllingen som ble laget.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *