Xenolitt

Xenolitter er boller av en bergart, her gabbro, som er innbakt i en annen bergart, her granitt. Xenolittene er revet løs fra en eldre bergart (gabbro) da yngre, smeltet granitt trengte seg igjennom den gamle gabbroen som bygger opp det vi i dag kjenner som Aust-Karmøy. Granittsmelta rev med seg bruddstykker av gabbro, men disse bruddstykkene ble ikke smeltet helt om, og vi kan se dem tydelig den dag i dag, millioner av år etter at denne dramatikken fant sted.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *