Kystmaigull

Kystmaigull (Chrysosplenium oppositifolium) er knyttet til de mest oseaniske områdene av landet. På vestsida av Spyssøy er den tallrik i våte sig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *