Stokkender med vidvinkel

De fleste bruker telelinse for å ta bilder av fugler. Det gjør jeg ofte også. Her har jeg brukt 24 mm vidvinkel for å få et annet perspektiv. Ideen var å få fuglene i landskapet. Fuglene er hovedmotivet, men jeg ville også ha med omgivelsene, de flotte høstfargene. Ofte bruker jeg vidvinkel på den måten i forhold til planter. Jeg vil at bildet skal vise hvilket miljø plantene vokser i (se f.eks. i galleriet Mountain Areas/Jotunheimen/Mogop). Det er lett å få til med planter, for de står på stedet uansett. Verre er det å komme tett inn på fugler, de er som regel sky og fjerner seg om du nærmert deg. Her løste jeg utfordringen ved å plassere kameraet direkte på bakken helt i vannkanten, gå tilbake noen meter, for så å utløse kameraet ved hjelp av fjernutløser. Jeg brukte Nikons fjernutløser ML-3. Avstanden fra kameraet til den nærmeste anda er ca. 30 cm, mens jeg stod 5-6 m borte med fjernkontrollen i hånda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *