Utgarden med deler av parken

I parken på Utgarden finner vi mange store, gamle trær. Lavfloraen på disse trærne er viden kjent.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *