Bleik kraterlav (Gyalecta flotowii)

Arten er rødlistet og regnes som sårbar (VU).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *