Bømlo

Bømlo er kjent som et planterikt område. Bildene i Bømlo-galleriene er fra en dag sammen med plantekjenneren Asbjørn Knutsen, som bor i Mosterhamn. Vi brukte store deler av dagen på Spyssøy, både på vestsida og på neset ved Spyssøyhamn. Vi fortsatte videre mot Mosterhamn, og hadde korte, men svært spennende stopp ved Gassasundet (nær Purkehola) og i granplantefelt mellom Leirpollen og Eikelandstjørna. I Notlandsvåg studerte vi boersvineblom, før vi dro til Mosterhamn. Der botaniserte vi omkring Moster gamle kyrkje, før vi avsluttet i Grønåsvågen. Det ble en fantastisk dag, takket være flott vær og super guiding fra Asbjørn. Galleriene er gruppert etter plantegruppene: karplanter, lav, moser og sopp.