Ferkingstad-Langåker

Kyststrekningen mellom Ferkingstad og Langåker er variert og spennende. Strandberg er den dominerende strandtypen, men vi finner også fint utviklede sandstrender og rullesteinsstrender. Sentralt i området ligger gården Nes, som har en variert natur, et fantastisk kulturlandskap og et spennende planteliv. Her finner vi ennå mange av de gamle åkerugrasene som var vanlige i våre forfedres jordbrukslandskap, men som sprøytemidlene har tatt knekken på de fleste andre steder. På Nes vokser mange av dem fremdeles, til dels i fine antall. Her kan vi treffe på åkervortemelk, krokhals, åkerstemorsblom, smånesle, kystjordrøyk og åkerveronika. Et flott og innholdsrikt landskap.