Kryptogamer

Kryptogamer er en samlebetegnelse på moser, lav, sopp, alger o.l. grupper. Et fellestrekk er at de formerer seg med sporer. Det skiller dem fra de såkalte angiospermene (frøplantene) som formerer seg med frø. I dette galleriet er det vist moser, lav og sopp fra dyneengene omkring Åkrasanden. Mange av dem er økologiske spesialister som bare eller nesten bare finnes i sanddyneområder, andre er sjeldne arter som bare finnes i kalkrike, ugjødslede enger. Slike enger har vi ikke mange av i Norge i dag, og dyneengene omkring Åkrasanden er derfor sjeldne, artsrike og spesielt verneverdige.