Mosar i Glomregjelet. Mosses and Liverworts of Glomregjelet

Glomregjelet ligger ved Trengereid i Bergen kommune. Kombinasjonen av mye nedbør og nordvendt eksposisjon gir høy luftfuktighet. Dette er idelle forhold for moser, og artsmangfoldet er høyt. Det finnes vidt utbredte arter, og svært sjeldne arter. Noen er nøysomme, andre er kalkkrevende. Glomregjelet er en av de beste bekkekløftene i Bergen når det gjelder moser.

The river cleft Glomregjelet is situated in the eastern part of Bergen municipality. The area has lots of precipitation and the cleft faces towards north resulting in a very high humidity. The environment is perfect for mosses and liverworts, and the species diversity is high, including both widely distributed and rare species. Glomregjelet is one of the best spots for mosses and liverworts in the river clefts of Bergen.