Rødstilk (Tringa totanus)

Rødstilken (Redshank) er en vanlig hekkefugl på Fillefjell. Den som er avbildet her, ble fotografert i myrområdet vest for Otrøvatnet.