Sopp. Mushrooms

Flertallet av soppene i dette galleriet er såkalte beitemarkssopper. De trives i beitemarker; noen av dem bare i beitemarker. Beitemarkssopp trives i ugjødslede beitemarker, en naturtype som var standard type i det gamle jordbruket, men som er blitt sjelden i dag. Noen av beitemarkssoppene er vidt utbredte arter, andre er sjeldne og rødlistede. De er alle utrolig spennende og interessante. Mange er dem er svært fargerike, noen av de flotteste soppene vi har. Vokssoppene, slekta Hydrocybe, er tallrike blant beitemarkssoppene, men det finnes også arter fra andre slekter. En av flere interessante grupper er jordtungene. På Bømlo finner vi mange av disse utrolig fasinerende soppene.