Taravika-Hebneståa

Strekningen mellom Taravika og Hebneståa er ca 2 km lang. Kyststrekningen er variert med veksling mellom eksponerte strandberg, flotte rullesteinsstrender, fint utviklede littoralbasseng og beitemarker. Et mektig og storslått landskap.