Taravika

I Taravika blir det hvert år kastet på land store mengder tare. I uminnelige tider har taren blitt tatt på land av bøndene, tørket og brukt på åkrene som jordforbedringsmiddel. Skikken med å bruke tare på denne måten har vært kjent lenge før kunstgjødsel ble oppfunnet, den går langt tilbake i tid. Åkre som var gjødslet mad tare produserte langt mer enn andre åkre. De mektige tarevollene i Taravika huser også et mylder av tanglopper og andre småkryp. De er attraktiv mat for de store mengdene av trekkfugler som raster her på vei til og fra hekkeplassene. Taravika er viden kjent for sine mange trekkfugler. Mange av dem hekker i norske høyfjellsområder og i Nord-Norge, men flere enda mer langveisfarende gjester observeres her jevnlig, fugler som ellers holder til i Sibir og i Canada. Taravika er liten i areal, men har stor betydning for mange trekkfugler fra store deler av nordkalotten. Det er en nøkkelbiotop av internasjonal betydning for fuglelivet.