Vest-Karmøy

Vest-Karmøy har en variert og spennende kyst, med vekslinger mellom ekstremt eksponerte strandberg, rullesteinsstrender og flotte sandstrender. De er her omtalte i tur og orden, fra nord mot sør. Om du vil lese mer om dette spennende området, kan du sjekke:

– Lundberg, A. 1997. Sandstrendene på Vest-Karmøy. Ei gåve frå breen, havet og vinden. Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd/Karmøy kommune, Miljøkontoret. 32 s.

– Lundberg, A. 1998. Karmøys flora. Biologisk mangfald i eit kystlandskap. Fagbokforlaget, Bergen. 505 s.

– Lundberg, A. 2010. Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet. Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavd., Miljørapp. 2010, 5. 212 s.

 

Alle tre publikasjonene kan du få tak i gjennom biblioteket. Karmøys flora kan du kjøpe i bokhandelen. Du kan også kontakte meg, jeg har et lite lager av alle tre.