Fossekall

På bildet ser det ut som om fossekallen skriker, eller lager lyd med nebbet, men det gjorde den ikke. Den laget ingen lyd. Det så mest ut som en form for gjesping! Det er kanskje en måte å utgjevne trykk på. Bildet ble tatt mens fossekallen vekselvis dykket i bekken og var på land. Kanskje hadde den “dott” i øret?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *