Frost

Klare høstnetter gir stor utstråling fra bakken og fallende temperatur. Kald luft er tyngre enn varmere luft, og bildet illustrerer hvordan kaldlufta har synket ned og gitt frost med rim på busker og trær i dalbunnen på nivå med Otrøvatnet, mens høyereliggende områder har hatt nattetemperaturer over null. Der dominerer fortsatt høstfargene – enn så lenge.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *