Dvergålegras 2007

Siste rest av dvergålegras (Zostera noltei) i Mjelkevikjo før arten forsvant derifra. Siste eksemplar i Mjelkevikjo ble observert i 2009. Andre steder i regionen er den tallrik, på de få stedene den finnes.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *