Flikvårmose

Flikvårmose (Pellia epiphylla) vokser på våt jord og i fuktige sig, som i Leirlebrekko. Slike voksesteder er svært sårbare for slitasje, og de kan fort omdannes til våte gjørmehull, selv ved liten bruk. Derfor er det viktig at vi bruker de opparbeidede stiene i Hystadmarkjo. De er laget for å unngå slitasje i de sårbare områdene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *