Frodig edelløvskog

Edelløvskogen i Hystadmarkjo er frodig på mer enn en måte. For det første er den artsrik. Her finnes vidt utbredte arter, regioinalt sjeldne arter og arter på den norske rødlista. I tillegg er skogen svært produktiv. Det skyldes god tilgang på vann, plantenæring og mineraler, og et gunstig lokalklima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *