Knoppsvaner

Dvergålegras forsvant fra Mjelkevikjo og Sævarhagsvikjo omtrent samtidig som knoppsvane (Cygnus olor) ble en vanligere hekkefugl i området. Knoppsvanene kan forsyne seg grådig av alle slags ålegras, og vi lurte på om dette kunne være årsaken til at dvergålegras forsvant fra Stord. Senere undersøkelser indikerer at dette neppe er forklaringen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *