Krypsoleie

Krypsoleie (Ranunculus repens) er et markert innslag i deler av edelløvskogen. Det er en pussighet, for krypsoleie er på ingen måte en skogsart. Den finnes til vanlig som ugras i åker og eng, i veikanter og andre, ofte gjødslede steder. Hvordan har den kommet inn i edelløvskogen? Saken er at den vokser langs en sti, og det som i dag er en sti, var i eldre tid en krøttervei. Leirlebrekko kalte de den. Krøtterveien ble brukt når folk skulle ta dyrene til og fra innmarka og beitene i Hystadmarkjo. Det var mens Hystadmarkjo var åpen beitemark, uten skog. Krypsoleiene som vokser i Hystadmarkjo har enn så lenge overlevd at skogen har vokst fram. De er levende minner om den gangen området ennå var helt åpent.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *