Mjelkevikjo

Mjelkevikjo er en av de klassiske lokalitetene for dvergålegras (Zostera noltei) i Norge. Den ble funnet der i 1922, av botanikeren Jens Holmboe. Da var den bare kjent fra ett annet sted i Norge. Den har vært konstant i Mjelkevikjo i alle år etter 1922, men omkring 2005 begynte den å gå tilbake. En mulig årsak kan være omfattende stranderosjon, som vi kan se på bildet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *