Platanlønn

På Stord ble platanlønn først plantet i “seminariehagen” på Rommetveit, og den ble oppfattet som en eksotisk plante. Bøndene fikk stiklinger fra hagen på Rommetveit, og stiklingene ble plantet i mange tun i området, bl.a. på Hystad. Den ble brukt som et ornamentalt tre, stor og staselig som den kunne bli. De to platanlønnene på bildet står der det gamle klyngetunet på Hystad lå. Jeg spurte de eldste på gården om de visste hvor gamle trærne var, men en som var omkring 90 år sa at trærne var like store som nå da han var liten. Jeg tok derfor ut en borekjerne med et tilvekstbor, og kunne da fastslå at trærne spirte fra frø i 1851. Platanlønnene som vokser i Hystadmarkjo er ikke så gamle. De eldste eksemplarene der ble plantet i 1930, mens området ennå var åpen beitemark uten skog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *