Småvasshår

Skogen i Hystadmarkjo er temmelig våt, så våt at i noen av stiene vokser det planter som til vanlig lever under vann! En av dem er småvasshår (Callitriche palustris), som er tallrik langs den gamle krøtterveien Leirlebrekko. Noen har luftet tanken om at denne stien kunne egne seg som del av en rundløype i Hystadmarkjo. Stien er ganske gjørmete allerede i dag, og for å få den til en tørr og akseptabel grusveg, må det betydelige terrenginngrep til. Det vil ikke være i tråd med verneforskriftene i naturreservatet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *