Steingard

Gjennom Hystadmarkjo går det flere steingarder. De ble satt opp etter jordskiftet på gården Hystad i 1881. Før jordskiftet var Hystadmarkjo felles beitemark for de åtte brukene på gården; etter jordskiftet ble Hystadmarkjo delt opp i åtte deler, en for hver av brukene. Steingardene markerer de nye eiendomsgrensene som ble fastsatt ved jordskiftet i 1881.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *