Strålesopp

Alle planter trenger nitrogen, men nesten ingen får uten videre tak i det. Det er mye nitrogen i luft, men det finnes i en form som plantene ikke kan nyttiggjøre seg. De trenger derfor hjelp av spesialiserte organismer som har evne til å omdanne fritt nitrogen som finnes i luft til såkalt plantetilgjengelig nitrogen. Strålesopp (Frankia alni) er en slik organisme. Den kan ta opp fritt nitrogen fra lufta i jordsmonnet, og omdanne det til nitrat og nitritt. Strålesoppen lever i symbiose med svartor, og danner tallrike klumper på røttene til vertstreet (se bildet). Strålesoppen hjelper svartor til å få tak i den type nitrogen det trenger, og svartor skaffer soppen mineraler som den trenger, men ikke får tak i alene. Når svartor feller bladene sine om høsten, følger det med nitrogenforbindelser som blir frigitt i jordsmonnet når bladene brytes ned. Dermed kommer nitrogenet også de andre plantene i skogen til gode. Takket være strålesoppen er det rikelig med plantetilgjengelig nitrogen i alle oreskoger. Strålesoppen i Hystadmarkjo fungerer som nitrogenfabrikker som skaffer nødvendig nitrogen til hele økosystemet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *