Straumen

I den søre delen av Hystad naturreservat ligger brakkvannspollen Straumen. I mesteparten av perioden etter den siste istida har de lavestliggende delene av Hystadmarkjo vært et sund. Det som i dag er nes, Valeneset, Russeklubben, Tyneset og Hovaneset, var da øyer. Landhevningen har siden gjort dem landfaste. Straumen er en rest av det gamle, grunne sundet. I dag er pollen omgitt av tett skog, men det er en nokså ny situasjon. Nærmest vannspeilet vokser mengder av havsivaks, en av de største forekomstene av denne arten på Vestlandet. I overgangen mellom havsivaks og svartorsumpskogen har det etablert seg unge enkeltindivider av svartor (som til venstre i bildet). Etter hvert som de blir større, vil de suge opp mye vatn og gjøre sumpen tørrere. Til slutt vil skogen innta alt det som nå er åpent område, og brakkvannspollen vil forsvinne.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *