Stranderosjon med blottlagt leire

I Mjelkevikjo har det de siste årene vært en betydelig stranderosjon, og den underliggende leira er blitt blottlagt. Leira ble i sin tid avsatt av en stor breelv som gikk under den siste innlandsisen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *