Eng med tyrihjelm (Aconitum lycotonum)

I juli er rasmarkene under Støgonøse farga blålilla av tyrihjelm og andre høgstauder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *