Fjellrype, hann

Bildet viser at hannen ennå ikke er ferdig med å skifte fra vinter- til sommerdrakt. Bildet er tatt 2. juli, og vanligvis er mytingen ferdig på denne tida. Dette forteller at tidspunktet for myting varierer etter hvor mye snø det er i fjellet fra år til år.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *