Åkerstemorsblom

En annen av de gamle åkerugrasene er åkerstemorsblom (Viola arvensis). De gule blomstene skiller den fra de andre stemorsblomstene. Den liker seg godt i sandjorda i de små åkerlappene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *