Åkervortemelk

Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia) opptrer i store mengder i åpen sandjord, langs gjerder og andre åpne steder. Det er en plante som en ikke ser mange steder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *