Fiolett rødskivesopp (Entoloma mougeotti)

Fiolett rødskivesopp er en sjelden sopp som står på den norske rødlista og er der vurdert som NT (nær trua). Funnet er det første i Rogaland. Den er en liten sopp, gjerne 3-4 cm høy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *