Fiskemåke

Fiskemåke (Larus canus) har gått tilbake i Norge, og den står nå på den norske rødlista. I Taravika finner den heldigvis mat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *