Gravand

Gravand (Tadorna tadorna) er ofte å se i Taravika. Fagergås blir den kalt noen steder, og det er lett å forstå.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *