Kjeldegras

Kjeldegras vokser langs bekker med brakkvann, der ferskvann fra bekken møter saltvann fra sjøen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *